Jazz Stars - Roby Edwards Saxophone (USA) & Bonnie Fields vocals, trumpet (USA) & Jazz - Quartet (Latvia)

15.10.2019, 19:30
17,00 - 74,00 BYN
Buy ticket on Jazz Stars - Roby Edwards Saxophone (USA) & Bonnie Fields vocals, trumpet (USA) & Jazz - Quartet (Latvia)

Photo

Video

Upcoming events

Dolphinarium
Zyamlya El'zy
Pіnskaya nobility
Comedy
Muddle
in up