Otkrytoe prostranstvo "Verkh"
ul. Kujby`sheva, 22 , Minsk, Belarus

Otkrytoe prostranstvo "Verkh" , Minsk

in up